Spelregelvraag week 11

Spelregelvraag week 11 2019

Vraag 1
De doelverdediger stopt, staande op de doellijn tussen de palen, al vallend een schot van een aanvaller. Het schot is echter zo hard, dat de bal van zijn borst stuit. Op ongeveer 2 meter afstand staat een verdediger. Deze stopt de bal met de voet, waarna de doelverdediger de bal weer snel oppakt. Wat beslist de scheidsrechter?
A
Scheidsrechter laat gewoon doorspelen.
B
Scheidsrechter onderbreekt het spel en geeft indirecte vrije schop aan de aanvallende partij.
C
Scheidsrechter onderbreekt het spel, geeft indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de verdediger, die de bal voor de keeper stopte, de gele kaart.
D
Scheidsrechter onderbreekt het spel en geeft de aanvallende partij een strafschop wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
Vraag 1 
Het antwoord had B moeten zijn: Dit wordt uitgelegd als het doelbewust spelen van de bal naar de doelman en dient daarom te worden bestraft met een indirecte vrije schop, welke wordt genomen op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal oppakte. Aan genoemde speler die de bal voor de doelman stopte hoeft geen kaart te worden getoond.
Er is nog 1 vraag te beantwoorden.
Terug
Grijze blokken zijn reeds beantwoord.
1
Terug