set of opened books on table

Vanmiddag ontving iedere KNVB-official een mail met onderstaande tekst.

Beste official,

De afgelopen weken hebben we als KNVB weer een reeks themabijeenkomsten voor officials georganiseerd.
Tijdens deze reeks is ook de spelregeltoets gemaakt. De toets werd in een nieuwe vorm afgenomen. Meer soorten vragen met als doel om meer echte spelregelkennis te testen. Ook hebben we de toets online aangeboden, hetgeen nieuw was voor veel officials.

We hebben, zoals elk jaar, de reeks bijeenkomsten geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de spelregeltoets tot te veel discussie en problemen heeft geleid. Voornamelijk problemen in het online afnemen en te veel begrijpend lezen vragen. Het lijkt me goed om jullie kort mee te nemen in hoe de toetsen tot stand komen. 

De toetsen worden gemaakt door een groep van vier spelregelkenners die ook actief zijn als docent en/of scheidsrechter. Daarna worden de toetsen gescreend door de werkgroep spelregels van de KNVB. Een orgaan dat ook de toetsen voor scheidsrechters in het Betaald Voetbal maakt. We proberen de toetsen zo praktisch en logisch mogelijk te maken. Echter zijn we begonnen met een nieuwe vorm van toetsen en moeten wij ook zo eerlijk zijn dat dit nog niet altijd van voldoende niveau is geweest.

Elk jaar komen er reacties op de toets, dat is iets van alle tijden. Dit jaar zijn de reacties vanuit officials echter zo massaal dat wij als KNVB daar niet doof voor moeten zijn. Hierdoor hebben we het volgende besloten:

  • Wij gaan als KNVB met de werkgroep spelregels de toetsen nog een keer kritisch tegen het licht houden en waar nodig verder finetunen.
  • Alle officials, ongeacht de score van de toets, krijgen rondom de themabijeenkomsten in het voorjaar 2022 de mogelijkheid de toets nog een keer te maken.
  • De hoogste score telt.

Richting de nieuwe reeks themabijeenkomsten en nieuwe kans voor de spelregeltoets word je hier verder over geïnformeerd.

Door Silco

Geef een reactie