photo of wireless microphones on top of the table

Nieuwjaarstoespraak 2022 van voorzitter Matthijs Jobse

Helaas is de Nieuwjaarsreceptie niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen, maar desondanks heb ik mijn “nieuwjaarsspeech” ook dit jaar weer geschreven. Omdat het belangrijk is om even stil te staan in deze tijd. Een tijd van reflectie, een tijd voor het maken van plannen en een tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar.

Allereerst wil ik u vragen om een minuut stilte te nemen om degenen die ons in 2021 zijn ontvallen te herdenken. Daarbij denk ik zeker ook aan ons lid Aad de Koster, die ons helaas is ontvallen.

In deze toespraak wil ik verder vooral terugkijken op het verenigingsjaar 2021 en dat zal ik doen aan de hand van een aantal onderwerpen.

Ledenaantal

Ten eerste ons ledenaantal. Dat is 54, net als aan het begin van 2021. We zijn Aad de Koster als lid verloren. Als nieuw lid per 1 januari verwelkomen we Kees Geldof terug, die zijn hobby als scheidsrechter weer heeft opgepakt. Welkom terug Kees en we hopen je weer vaak te zien bij de clubactiviteiten!

In het clubblad van november heb je tot in detail kunnen lezen wie er lid van onze vereniging zijn en hoe ons ledenbestand in elkaar zit. Nu de KNVB weer een cursus verenigingsscheidsrechter organiseert op dit moment en we met diverse voetbalclubs in gesprek zijn over een samenwerking op het gebied van arbitrage, biedt dit wellicht mogelijkheden voor het werven van nieuwe leden in de nabije toekomst. Hopelijk kunnen we dan weer wat groeien wat aantal betreft en wellicht ook voor het eerst, voor zo ver ik weet, een keer een vrouw als lid van onze vereniging verwelkomen.

Onderscheidingen

In 2021 zijn ook weer een aantal leden onderscheiden. Zo kregen Bram van Wichen en Chris Heyt een Gouden Speld van de KNVB voor hun jarenlange verdiensten. Harold van de Ketterij werd onderscheiden als lid van verdienste van de KNVB en ons langst zittende lid Adrie de Willigen bereikte de mijlpaal van 60 jaar lidmaatschap van onze vereniging. Alle vier hebben we geprobeerd ze in het zonnetje te zetten, waarbij dit door de op dat moment geldende beperkingen de ene keer wat beter lukte dan de andere keer. Vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd!

Verder zou Aad de Koster op de clubavond van november in het zonnetje gezet worden voor zijn 50-jarig lidmaatschap van onze vereniging en op aanvraag van ons van de KNVB dan ook de Gouden Speld van de KNVB krijgen overhandigd. Helaas hebben we dit niet meer kunnen geven aan Aad. We zullen later dit jaar met zijn familie contact opnemen met de vraag of zij deze onderscheidingen postuum willen ontvangen.

Een stap die we als vereniging ook gezet hebben is dat we bepaald hebben wat leden krijgen bij hun 25, 40, 50 en 60-jarig lidmaatschap. Hierdoor kunnen we dit vanaf nu voor iedereen gelijktrekken. Adrie de Willigen was de eerste die de attentie kreeg die wij als bestuur hiervoor hebben bepaald: een schitterende grote glazen bokaal met inscriptie.

Clubbijeenkomsten

Ondanks dat in een groot deel van 2021 fysieke clubavonden niet mogelijk waren vanwege de coronamaatregelen, hebben we als bestuur zo veel mogelijk clubavonden door laten gaan. Dit is dan veelal via digitale bijeenkomsten geweest. Compleet anders dan fysieke clubavonden, maar toch een beetje samen en het enige alternatief dat we konden bieden.

We begonnen 2021 met een digitale Nieuwjaarsreceptie. Ook de Algemene Ledenvergadering in maart was digitaal en daardoor konden we het (verenigingsjaar) 2019 (eindelijk) afsluiten.

Vervolgens hebben we in april, ook digitaal, trainer van VV GOES Kevin Hollander gehad als gastspreker. Vooraf hebben we vragen voor hem bedacht en ook alle leden gevraagd om vragen in te dienen. Het werd hierdoor niet zozeer een bijeenkomst waarbij de gastspreker veel informatie onze kant op stuurde, maar een hele leuke interactieve bijeenkomst waarbij we Kevin het hemd van het lijf gevraagd hebben.  

In juni hadden we een hele leuke clubavond waarbij Silco een quiz heeft gedaan waarbij jong en oud, ook gemengd in duo’s, zo snel mogelijk het juiste antwoord moesten geven. De winnaars kregen een leuk presentje met het oog op het EK en we zagen hierbij een aantal leden die we langere tijd niet op clubavonden gezien hadden.

Omdat er weinig nieuwe spelregels waren dit huidige seizoen en met een krappe agenda hebben we ervoor gekozen afgelopen jaar geen startochtend of startdag te organiseren. Deze keert zeker terug wanneer er meer mogelijkheden zijn om een leuke startbijeenkomst te houden.

Verder hebben we in september de traditionele aftrap van het nieuwe voetbalseizoen gehouden met een BBQ, die werkelijk voortreffelijk was georganiseerd door onze oud-voorzitter Peter van Loenen. De opkomst was als vanouds goed en het werd een gezellige avond.

Daarna hebben we nog een clubavond in oktober kunnen houden met Sander Jonkers als gastspreker. Sander is hockeyscheidsrechter en heeft een hele boeiende en interessante invulling aan de avond gegeven. De interactie met de aanwezige leden was heel goed, wat betekent dat het een geslaagde avond was. Op deze avond werd ook Adrie de Willigen in de schijnwerpers gezet voor zijn 60-jarig lidmaatschap.

Tenslotte kon een week voor de clubavond van november, waarbij we een Algemene Ledenvergadering zouden houden, een streep door de bijeenkomt vanwege de overheidsmaatregelen in verband met corona. Ook de Kerstavond ging hierdoor helaas niet door.

Trainingen

Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben we het hele jaar door getraind op het kunstgras bij FC Dauwendaele. Uitstekende faciliteiten, waarbij we vaak een grote opkomst hadden. Ondanks dat we vanwege soms wijzigende coronamaatregelen vaak moesten schakelen met FC Dauwendaele, hoofdtrainer Ronnie Krocké en trainer Wim Vermeulen hebben we als vanouds inhoudelijk pittige trainingen kunnen organiseren om de conditie zo goed mogelijk te houden.

Helaas heeft Bart Wattel, ook al jaren trainer in de zomerperiode, besloten om te stoppen. We vinden dit erg jammer maar hebben alle respect voor deze beslissing en bedanken Bart hartelijk voor de jaren dat hij voor ons klaar heeft gestaan als trainer. Menigeen zal ongetwijfeld nog terugdenken aan de zomers toen we op het strand trainden en Bart ons liet squatten bij de paalhoofden…

Eind oktober hadden we een trainingsclinic van Wieke Hoogzaad, trainster van de (assistent)scheidsrechters Betaald Voetbal en landelijke lijst van de KNVB. Ze gaf een uitgebreide clinic van 1,5 uur met een goede, lange warming-up, diverse oefeningen met zowel het zogenaamde “korte” als “lange” werk en sloot af met een cooling-down. De opkomst was groot, mede doordat veel leden van onze zusterverenigingen Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen aanwezig waren. Bij veel leden is de langere warming-up goed bevallen en we kregen als bestuur dan ook de vraag of we voortaan langer konden trainen en de extra tijd aan warming-up en cooling-down konden besteden. We hebben hiervoor een poll onder de trainende leden gehouden en de uitslag was overduidelijk: langer trainen met een langere warming-up had de voorkeur. Daarop hebben we dit geregeld met de trainers en FC Dauwendaele en dit ingevoerd. Hoofdtrainer Ronnie heeft nog met Wieke contact opgenomen om de oefeningen van de warming-up op te vragen.

In december mochten sportfaciliteiten niet meer na 17:00 uur open zijn. Wederom bleek een enorm flexibiliteit en zijn we eind de middag gaan trainen. Tenslotte mocht er helemaal niet meer in groepsverband worden getraind en eindigden we 2021 zonder trainingen. Hopelijk kunnen we dit snel weer op gaan pakken. In ieder geval via deze weg nogmaals een groot woord van dank aan hoofdtrainer Ronnie, trainer Wim en FC Dauwendaele voor jullie grote inzet en flexibiliteit en de prettige samenwerking!

Clubblad

Na de afgelopen jaren een teruglopend aantal clubbladen te hebben uitgebracht, mede doordat er soms weinig nieuws was in verband met corona, hebben we in 2021 drie clubbladen uitgebracht namelijk in februari, september en november. Hierbij gaat een groot woord van dank uit naar de nieuwe redacteur Silco, die er voor zorgt dat er een frisse wind door het clubblad is gaan waaien en er voor zorgt dat er weer meer verschillende leden kopij inleveren. Bij het clubblad van november kregen we hierdoor van onze sponsor en drukker Van Keulen in Serooskerke te horen dat het clubbladd niet dikker mocht worden, omdat het dan niet meer geniet kan worden.

Silco en alle schrijvers van artikelen: hartelijk dank en ga zo door!

Website

De website is in 2021 weer enorm doorontwikkeld en uitgebreid. Om maar eens een paar dingen te noemen: een maandelijkse spelregelquiz van 10 vragen, een vernieuwde indeling en het toevoegen van Sponsorkliks. Ik denk dat we met recht kunnen zeggen dat we een mooie en zeer actuele website hebben, zelfs in tijden waarin er minder of helemaal niet gevoetbald wordt.

Nieuwsbrief

Een derde middel om jullie als leden goed en snel te kunnen informeren is de nieuwsbrief. Deze maakten we soms al, maar nu frequenter en via een mooi mailprogramma is deze nu ook gepersonaliseerd. Nieuw is ook de mail die we kort na elke bestuursvergadering versturen, zodat iedereen weet wat er speelt en wat er besproken wordt in het bestuur. Weer een mooie stap naar meer betrokkenheid van eenieder bij onze vereniging lijkt mij!

Coaching

Afgelopen jaar hebben we ook de mogelijkheid voor coaching aangeboden. Hierbij kan een lid van onze vereniging die graag een keer begeleiding bij zijn wedstrijd wil, een aanvraag doen via onze website en daarbij een aantal onderwerpen aanvinken waarop hij gecoacht wil worden. Wij als bestuur benaderen vervolgens een ervaren (oud)scheidsrechter, waarna coach en coachee een keer afspreken. Tot nu toe nog maar enkele keren gebruikt, mede door het stilleggen van de competitie uiteraard, maar al door zowel aanvragers als coaches waardevol gebleken. Ik roep iedereen dus ook op om hier gebruik van te maken, als je de ambitie hebt om jezelf te verbeteren als scheidsrechter en open staat voor positieve, opbouwende feedback en tips en trucs van ervaren leden.

Lief & leed

Een onderwerp waar altijd al veel aandacht naar uit is gegaan, is lief en leed. Daarbij hebben we ook afgelopen jaar weer de nodige aandacht aan personen kunnen geven. Meestal denken we hierbij vooral aan leed, zoals het overlijden van Aad of langdurige blessures. Het is zeker belangrijk dat we daarbij stilstaan dus als je iets hebt of iets weet over een ander lid, geeft het aan het bestuur door.

Maar gelukkig is er ook de “lief” kant van lief & leed, en ook daar besteden we aandacht aan als we er van op de hoogte zijn. Denk bijvoorbeeld aan verhuizingen, maar ook aan geboortes waar we er afgelopen jaar twee van hadden (bij Jaimy en Weshley).

Korte vooruitblik 2022

Nu je dit toch aan het lezen bent, ook nog een (hele korte) vooruitblik naar dit nieuwe jaar 2022.

Op sportief gebied zou het natuurlijk fijn zijn als we niet weer moeten wachten tot het nieuwe seizoen in augustus/ september van start gaat, maar dat we straks in januari of begin februari weer mogen gaan trainen en er daarna weer gevoetbald wordt.

Als vereniging bestaan we dit jaar 90 jaar, aangezien we zijn opgericht in november 1932. We hebben inmiddels een goed bezette jubileumcommissie die een activiteitenkalender heeft opgesteld. Voor jong en oud, actief en minder actief zijn er hele leuke festiviteiten gepland. Houdt daarom de website en nieuwsbrieven goed in de gaten, want het belooft een heel leuk jaar te worden als we kunnen en mogen organiseren wat zij hebben uitgedacht. Reserveer gelijk alvast het weekend van 17, 18 en 19 juni voor het “trainingskamp” op Papendal!

Rest mij om je nogmaals een sportief, gelukkig en vooral gezond 2022 te wensen!

Geef een reactie