Wie wij zijn

Wij zijn de afdeling Walcheren van de COVS (voluit: Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters).

Welkom op onze site. Wij zijn niet alleen dé belangenvereniging van voetbalscheidsrechters op Walcheren, voor zowel KNVB-  als verenigingsscheidsrechters, maar ook voor assistent scheidsrechters en rapporteurs.

Op deze site vind je alle informatie over ons, wat wij doen en nog veel meer. Kijk eens op je gemakje rond. Mocht je nog vragen hebben, iets niet kunnen vinden, een suggestie hebben of lid willen worden?
Stuur ons gerust een berichtje via de contactpagina.

Voor aanmelding, informatie, vragen en/of opmerkingen, kun je contact opnemen via het contactformulier of vul het aanmeldingsformulier in.

Veelzijdige hobby
Scheidsrechter zijn is een fantastische, veelzijdige hobby. Leidinggeven, wedstrijden mogelijk maken en in goede banen leiden, een voorbeeld zijn voor de spelers en begeleiding, werken aan een goede conditie en spelregelkennis, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en mensenkennis, durven beslissen, official zijn van de KNVB, kortom, alle elementen om jezelf te ontplooien zijn aanwezig.

Elke week beleven duizenden mensen veel plezier aan hun sport. Ze lijken éénlingen, maar zijn dat niet.
De Scheidsrechtersvereniging Walcheren staat sinds 9 november 1932 achter haar leden, zowel op het veld als in de zaal, en biedt een dienstenpakket waarvan de leden gebruik kunnen maken.

Wij bieden jou:

Trainingen
Wekelijks worden er trainingen georganiseerd onder deskundige leiding van een gediplomeerde trainer. Deze trainingen zijn zo ingericht dat ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau kan trainen. Ook leeftijd speelt daarin geen rol. Ter indicatie, ons jongste trainende lid is 20 de oudste is 80+.

Ledenbijeenkomsten
Regelmatig worden er tijdens clubavonden lezingen gegeven, door b.v. een scheidsrechter betaald voetbal, een trainer, of een deskundige op sportgebied. Daarnaast is er bij iedere bijeenkomst ruim aandacht voor spelregels en praktijksituaties.

Het clubhuis van onze vereniging is de kantine van S.V. Walcheren aan de Olympiaweg 1 te Vlissingen.
Dit is  te bereiken op telefoonnummer: 0118 – 468113.

Ontspanning
Een paar keer per jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd. Hierbij zijn ook de partners van harte welkom.

Spelregels
Jaarlijks worden er spelregelwedstrijden georganiseerd voor de scheidsrechters en voor jeugdige voetballers.

Clubblad
De leden ontvangen periodiek informatie middels het clubblad, welk ongeveer 5-7x per jaar verschijnt.

DE COVS
De COVS is de overkoepelende organisatie van de scheidsrechtersverenigingen.

Zij biedt:
Belangenbehartiging
Landelijk gezien is de COVS Nederland een volwaardige gesprekspartner van de KNVB. Zowel landelijk als op districtsniveau is de COVS vertegenwoordigd.

Juridische bijstand
De COVS heeft een juridisch adviseur die in opdracht van het bestuur COVS Nederland adviezen verstrekt en bijstand verleent in onder andere molestatiezaken aan leden van de COVS.

Contacten
De COVS onderhoudt contacten met belangenorganisaties in de (voetbal)sport om samen binnen de KNVB beleid te kunnen ontwikkelen en vaardigheden te kunnen aanleren.