Aanvraag coaching

We krijgen de laatste jaren nog al eens te horen dat er weinig mogelijkheden meer zijn voor coaching en/of begeleiding. Dit vanwege een teruglopend aantal vrijwilligers die dit willen doen, maar voor scheidsrechters wordt het daardoor steeds lastiger om zichzelf verder te ontwikkelen.

Dat gat willen we nu binnen onze vereniging opvullen. Immers, leden met veel ervaring genoeg en aan de andere kant een aantal jonge en/of beginnende scheidsrechters die graag willen leren, ontwikkelen en willen kijken hoe ver ze op de scheidsrechtersladder kunnen komen. Overigens komen ook de meer geroutineerde scheidsrechters die graag eens met een verfrissende blik willen worden beoordeeld in aanmerking!

Wat hebben we opgezet?
Als scheidsrechter kan je onderstaand aangeven op welke aspecten je graag gecoacht zou willen worden.
Deze aanvraag komt bij het bestuur binnen. Zij zullen een geschikte coach voor je zoeken en hem vragen om jou te coachen.
Een aantal leden heeft al aangegeven hiertoe bereid te zijn, maar het kan ook zijn dat je (nog) niet gevraagd bent om te coachen maar in de toekomst wel deze vraag krijgt. Uiteraard wordt het erg gewaardeerd als je dit wilt doen. Zo helpen we elkaar.

Hoe werkt het?
De scheidsrechter krijgt de naam van de coach van het bestuur door en is zelf verantwoordelijk voor het afspreken met de coach. Een coach hoeft geen rapport te maken van de wedstrijd. Het is goed om vooraf tussen scheidsrechter en coach af te spreken of er bijvoorbeeld in de rust of na afloopt bijgepraat wordt, of juist telefonisch op de avond of dag na de wedstrijd.

Dit aanbod staat nu in grote lijnen, maar omdat we niet weten in welke mate er om coaching gevraagd wordt willen we dit nu aan gaan bieden en gaandeweg leren en bijschaven waar nodig.

Heb je vragen, laat het ons gerust weten!


    Verzoek tot coaching op de volgende onderdelen (max. 3 aanvinken)