Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website: www.covswalcheren.nl. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit. Echter op het moment dat u inlogt, beschikken wij ook over uw identiteit.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van advertising cookies. Wel gebruiken we functionele cookies bij het inloggen.

Op deze website worden geen ‘advertentiecookies’ geplaatst. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit bestanden van COVS Walcheren te laten verwijderen.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken Instagram, Twitter en Facebook. Hierbij worden cookies gebruikt van deze sociale netwerken.

Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van Instagram, Twitter en Facebook voor een uitleg over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

COVS Walcheren aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij COVS Walcheren of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan COVS Walcheren.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door COVS Walcheren.

Beeldmateriaal en teksten

De webredactie heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich in verbinding stellen met onze secretaris, Niels Noordhoek.

Deze website heeft een non-commercieel karakter.