Bestuur

Voorzitter;
Matthijs Jobse
- Algemene vertegenwoordiging, opleidingen
matthijsjobse@outlook.com
Secretaris;
Niels Noordhoek
- Secretariaatnielsnoordhoek@outlook.com
Penningmeester;
Arjan van de Reijt
- Financiën
- Ledenadministratie
arjanvandereijt@outlook.com
Algemeen lid;
Arie Willeboordse
- jeugdspelregels, lief & leedariewilleboordse@outlook.com
Algemeen lid;
Silco Saaman
- Communicatie, website, opleidingensilcosaaman@outlook.com
Aspirant lid;
Frans Westerink
- Algemene zakenfranswesterink@gmail.com
Aspirant lid;
Niels Francke
- Algemene zakennielsf@live.nl

Correspondentieadres
Secretaris Scheidsrechtersvereniging Walcheren
p/a Statenlaan 28
4336 CH MIDDELBURG
nielsnoordhoek@outlook.com
06-06-14791428 

Statutair
Scheidsrechtersvereniging “Walcheren”
Ook genoemd: S.V.W.
Statutaire zetel: Middelburg
Adres: Earlisehof 31, 4386 EP Vlissingen
Datum oprichting: 09-11-1932
KvK-nummer: 40309624

Rekening Scheidsrechtersvereniging Walcheren:
IBAN: NL87 ABNA 0832 5497 03