Spelregelvraag

Vraag 1
Wanneer mag een scheidsrechter alsnog op zijn beslissing terugkomen als hij zich realiseert dat zijn beslissing niet correct is?
A
Dat mag zolang het spel nog niet hervat is
B
Als de wedstrijd beëindigd is en alleen de spelers zich nog op het speelveld bevinden
C
Als hij reeds afgefloten heeft voor de rust en alleen de spelers zich nog op het speelveld bevinden
D
Als hij in de kleedkamer van de assistent-scheidsrechter hoort dat zijn laatste beslissing voor het affluiten van de 1e helft onjuist was
Vraag 1 
Het juiste antwoord is A.
Er is nog 1 vraag te beantwoorden.
Terug
Grijze blokken zijn reeds beantwoord.
1
Terug

 

Geef een reactie